Adsorpční sušičky

Náhled není k dispozici

Adsorpční sušičky jsou vhodné až pro větší průtoky vzduchu kde je vyžadován tlakový rosný bod pod 2°C

Princip činnosti absorpční sušičky

Stlačený vzduch prochází mikrofiltrem, který odstraňuje pevné a kapalné částice. Předfiltrovaný stlačený vzduch, jenž je nasycený vlhkostí, přichází do spodního ovládacího bloku přes ventil, odkud je nasměrován do jedné ze dvou sušících nádob. Nádoby obsahují vodovzdornou sušící náplň, která spočívá na somočistící sítové přepážce z drátu s klínovitým průřezem.
Ve fázi adsorpce se vlhkost ze vzduchu váže na sušící náplň. Suchý a čistý vzduch pak přichází do horního ovládacího bloku s ventily. Náplň v druhé nádobě se ve stejné době regeneruje. Regenerace probíhá tak, že malá část čistého vzduchu se nechá expandovat při průchodu škrtící tryskou na atmosférický tlak a pak se zavádí do regenerované náplně tak, že jí prochází shora dolů. Expandovaný čistý vzduch při průchodu sušícím ložem v nádobě do sebe opět pojme adsorbovanou vlhkost a vynese ji po průchodu výstupním ventilem a tlumičem hluku do okolního prostředí.
Systém řízení cyklu provádí přepnutí z jedné sušící nádoby na druhou. Po uplynutí zadaného času se zavře výstupní ventil. Tím začne stoupat tlak v druhé nádobě, až se nakonec vyrovná s tlakem v první nádobě. Hlavní ventil první nádoby se zavře, čímž se umožní aby se otevřel ventil a vzduch pak začne proudit do regenerované druhé nádoby. Ve stejném okamžiku se otevře výstupní ventil první nádoby, čímž dojde k odtlakování a k zahájení regeneračního procesu v této nádobě.
Náhlé převedení tlaku z jedné nádoby na druhou a související tření mezi částicemi náplně může vyvolat tvorbu prachu. Prachové částice z náplně se zachytí na výstupním mikrofiltru.
Dosažitelný rosný bod: −70 °C.

Poslat dotaz
e-mail
dotaz

AKCE

kompresory-compair Sitemap created by rmatous NetWorks