Kondenzační sušičky

Náhled není k dispozici

Kondenzační sušičky jsou vhodné až pro větší průtoky vzduchu kde je vyžadován tlakový rosný bod do 2°C

Princip činnosti Kondenzační sušičky

Stlačený vzduch vstupuje do výměníku tepla vzduch–vzduch (A) a je předchlazován studeným výstupním vzduchem.
Předchlazený vzduch poté vchází do výměníku tepla vzduch–chladivo (B), kde je dále ochlazován chladícím systémem na požadovanou hodnotu rosného bodu.
S postupným ochlazováním vodní pára kondenzuje. Vzduch spolu s vodními kapkami vchází do odlučovače (C), kde se obě fáze od sebe oddělí. Automatický odvaděč kondenzátu (D) odvádí nashromážděný kondenzát ze systému.
Suchý, chladný vzduch prochází druhým prostorem výměníku tepla vzduch–vzduch (A) a po ohřátí vystupuje ze sušičky.
Pokud teplota stlačeného vzduchu při dalším zpracování neklesne pod úroveň dosaženého rosného bodu, nedojde nikde k žádné kondenzaci vodních par.
Dosažitelný rosný bod: +2 °C.

Poslat dotaz
e-mail
dotaz

AKCE

kompresory-compair Sitemap created by rmatous NetWorks