sušičky

Proč sušit vzduch?

Atmosférický vzduch nasávaný kompresorem obsahuje vždy vodní páru. Při stlačování se vzduch ohřívá a při následném ochlazení většina této vodní páry kondenzuje v potrubním systému. Voda ve vzduchu bývá častou příčinou poruch pneumatického nářadí a strojů, vymývá maziva z nástrojů, způsobuje vady při stříkání barev, při vyfukování plastů atd. Při dobrém vysušení vzduchu nekoroduje potrubní systém a nemusí se instalovat ke každému stroji odvodňovací zařízení.

„Suchost“ stlačeného vzduchu je určena rosným bodem. Jeho hodnota je dána teplotou, při které začne vodní pára kondenzovat. Uvolňování vody v systému stlačeného vzduchu lze zabránit instalací vhodně zvolené sušičky vzduchu, která sníží hodnotu rosného bodu pod nejnižší teplotu, které vzduch v zařízení dosáhne. Proto je pro určení požadovaného rosného bodu nutné vzít v úvahu, zda potrubí s vysušeným vzduchem vede nevytápěnými prostory nebo mimo budovu, kde by mohlo dojít k jeho případnému ochlazení.

Odlučovače a filtry odstraňují vodu pouze jako kapalinu. Vodní pára jimi prochází a kondenzuje až tam, kde je ochlazována. Odlučovače a filtry nemohou nahradit sušící zařízení, neboť nemohou zachycovat vodní páru ani snižovat hodnotu rosného bodu. Ani dochlazovače nemohou dosáhnout nižších hodnot rosného bodu než umožní teplota použitého chladícího média (vzduch, voda). Vodní pára opět dále kondenzuje s postupným ochlazování vzduchu (způsobené klesáním tlaku vzduchu). Pokud jsou dochlazovače předřazeny sušícím zařízením, snižují jejich zatížení, což umožňuje použití sušiček s nižším výkonem. V případě, že vzduch před sušičku dosahuje teplot vyšších než cca 50°C, je použití dochlazovače nutné. Výkonnost sušičky se zvyšuje s rostoucím tlakem. Proto by měla být instalována do místa s nejvyšším tlakem (před redukční ventily). Se zvyšující vstupní teplotou se naopak výkonnost sušičky snižuje. Proto by měla být instalována do co možná nejchladnějšího místa (za dochlazovač a za vzdušník).

Pomocí správně navržené vymrazovací (kondenzační) sušičky lze dosáhnout hodnoty rosného bodu až 2 °C. Pro hodnoty rosného bodu pod 2°C je nutné použití adsorpční nebo membránové sušičky.

Adsorpční sušičky

Kondenzační sušičky

Membránové sušičky

AKCE

kompresory-compair Sitemap created by rmatous NetWorks