Membránové sušičky

Náhled není k dispozici

Membránové sušičky jsou vhodné pro menší průtoky vzduchu kde je vyžadován tlakový rosný bod pod 2°C

Princip činnosti membránové sušičky

Pro zajištění produkce stlačeného vzduchu v očekávané kvalitě, je nezbytné předřadit membránové sušičce mikrofiltr, který zachytí prachové částice, olej a kondenzát a zabrání znečištění membrány. Čistý stlačený vzduch vstupuje do membránové sušičky a jde do modulu, který sestává ze svazku dutých vláken z membrány. Jak stlačený vzduch proudí dutými vlákny, jsou molekuly vody protlačovány stěnami membrány a vzduch vystupující z modulu je suchý.
Molekuly vodních par, které pronikly stěnami membrány musí být odstraněny. To se děje pomocí části suchého vzduchu vystupujícího z modulu. Tento regenerační vzduch je pak expandován na atmosférický tlak, aby tak mohly být nasycené páry vyneseny ven z aparátu.
Regenerační vzduch vystupuje hrdlem a proudí do obtoku, v němž se nalézá škrtící ventil. V něm vzduch expanduje na atmosférický tlak a proudí do hrdla regeneračního vzduchu. Tento vzduch pak proudí podél membrán v obráceném směru a opětovně pohlcuje molekuly vody. Nakonec ze sušičky vystupuje výstupním hrdlem přes tlumič hluku.
Sušič pracuje na základě jednoduchých fyzikálních principů. Nasycený vzduch má vyšší parciální tlak vody než suchý vzduch. Následkem toho proudí molekuly vody z vlhkého vzduchu přes stěny membrány do vzduchu suchého. Regenerační proud vzduchu tak znovu absorbuje vlhkost a odvádí ji do okolního ovzduší.
Dosažitelný rosný bod: −40 °C.

Poslat dotaz
e-mail
dotaz

AKCE

kompresory-compair Sitemap created by rmatous NetWorks